Oferta

Posadzki żywiczne cena - posadzki żywiczne, posadzki epoksydowe

Impregnacja

Charakterystyka: Jest to wypełnienie porów i kapilarów żywicą o niskiej lepkości. Na powierzchni zostanie utworzona błona żywiczna.
Zalety: Podniesienie parametrów technicznych i użytkowych podłoży. Redukcja pylenia, łatwiejsze utrzymanie czystości.
Zastosowanie: Jako zabieg interwencyjny, gdy jakość wykonanej nawierzchni betonowej nie spełnia wymagań, lub gdy jest przewidziana w projekcie.
Cena: 20-30 zł/m2 + VAT

Cienkopowłokowa

Charakterystyka: Wypełnienie porów i kapilarów, wytwarzanie cienkiej warstwy, grubości 0,1-0,3 mm na powierzchni posadzki.
Zalety: Podniesienie parametrów technicznych i użytkowych podłoży. Eliminacja pylenia, większa estetyka powierzchni, zabezpieczenie podłoża przed wnikaniem agresywnych substancji powodujących korozję betonu.
Zastosowanie: Gdy zachodzi potrzeba zapobieżenia pyleniu i wzmocnieniu betonu. Posadzki o małej intensywności transportu kołowego. Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, warsztaty, korytarze.
Cena: 35-60 zł/m2 + VAT

Wylewana

Charakterystyka: Wylewana warstwa żywicy grubości od 2 do 5 mm. Powierzchnia z połyskiem lub matowa.
Zalety: Powierzchnia bezspoin. Estetyka, wysoka odporność na ścieranie i czynniki chemiczne, łatwość w utrzymaniu czystości.
Zastosowanie: Pomieszczenia o wysokiej estetyce, dużym i średnim natężeniu ruchu, wysokie wymagania dotyczące zachowania czystości. Np. hale produkcyjne przemysłu spożywczego, magazynowe, warsztaty, korytarze.
Cena: 85-140 zł/m2 + VAT

Chips

Charakterystyka: Posadzka na podkładzie żywicy z wykończeniem kolorowymi płatkami. System ten z powodzeniem zastępuje wykładziny PCV oraz posadzki z płytek ceramicznych.
Zalety: Bezspoinowa posadzka o wysokich walorach ozdobnych. Łatwość utrzymania czystości, posiada właściwości antypoślizgowe.
Zastosowanie: Pomieszczenia o wysokiej estetyce. Salony wystawowe, biura, korytarze, sale wykładowe, pomieszczenia socjalne.
Cena: 55-120 zł/m2 + VAT

Antypoœlizgowa

Charakterystyka: Kompozycja z żywicy epoksydowej i wypełniacza. Bardzo dobre parametry użytkowe.
Zalety: Bezspoinowa posadzka o dużej wytrzymałości mechanicznej, chemicznej, posiada właściwości antypoślizgowe. Może być stosowana w warunkach o podwyższonej temperaturze.
Zastosowanie: Odpowiedni system w miejscach szczególnie narażonych na poślizg. Przemysł spożywczy, hale produkcyjne, warsztaty, rampy, stacje obsługi, drogi transportowe, pochylnie.
Cena: 70-150 zł/m2 + VAT

Chemoodporna

Charakterystyka: Bezspoinowa, zbrojona tkaniną technizną posadzka z żywicy. Powierzchnia gładka lub antypoślizgowa.
Zalety: Bezspoinowość, wysoka odporność chemiczna i mechaniczna, estetyka.
Zastosowanie: Przemysł chemiczny, akumulatorownie, składy materiałów agresywnych i niebezpiecznych, oddziaływanie środków żrących.
Cena: 60-215 zł/m2 + VAT

Antyelektrostatyczna

Charakterystyka: Nieiskrząca żywiczna posadzka odprowadzająca ładunki elektrostatyczne. Dobór rezystancji dostosowany do wymagań.
Zalety: Bezspoinowość, wysoka odporność na ścieranie, odporność na środki chemiczne, estetyka.
Zastosowanie: Sale operacyjne, informatyczne. Hale produkcyjne, magazyny, w których występują zagrożenia pożarowe, np. z materiałami łatwopalnymi: gazownie, malarnie, laboratoria.
Cena: 60-165 zł/m2 + VAT

Elastyczna

Charakterystyka: Posadzka na bazie elastycznych żywic, na podłożu sprężystym lub sztywnym. Zróżnicowana elastyczność. Różne możliwości wykończenia powierzchni.
Zalety: JSprężystość i elastyczność. Znakomite tłumienie energii udarowej, bezspoinowość i łatwość utrzymnia w czystości. Estetyka.
Zastosowanie: Obiekty zamknięte takie jak: hale sportowe, sale gimnastyczne, siłownie, pomieszczenia rekreacyjne itp.
Cena: 115-160 zł/m2 + VAT

Na wilgotne podłoże

Charakterystyka: Dzięki zastosowaniu odpowiedniej warstwy szczepnej możliwe jest zastosowanie wybranych systemów na świeży beton, lub przy dużej wilgotności podłoża.
Zalety: Dla skrócenia czasu realizacji lub w warunkach gdzie zastosowanie tradycyjnych systemów ze względu na wysoką wilgotność podłoża jest niemożliwe.
Zastosowanie: Wg. potrzeb.
Cena: 100-175 zł/m2 + VAT

Samonośna

Charakterystyka: Zbrojona, niezwiązana z podłożem posadzka na bazie żywicy i wypełniaczy.
Zalety: Pomieszczenia gdzie współpraca posadzki z podłożem jest niemożliwa.
Zastosowanie: Wg. potrzeb.
Cena: 115-235 zł/m2 + VAT

Kamienny dywan

Charakterystyka: Kompozycja żywicy epoksydowej i kruszywa. Posadzka charakteryzująca się dużą dekoracyjnością.
Zalety: Ozdobna bezspoinowa antypoślizgowa posadzka o dużej wytrzymałości mechnicznej i chemicznej.
Zastosowanie: Pomieszczenie gdzie istnieje niebezpieczeństwo poślizgu, a wymagane są duże walory estetyczne. Obiekty przemysłu spożywczego, przy produkcji "mokrej", hole, korytarze.
Cena: 90-125 zł/m2 + VAT

O skróconym czasie wykonania

Charakterystyka: Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów możliwość skrócenia czasu wykonania oraz wykonania posadzek w niskich temperaturach.
Zastosowanie: Wg. potrzeb.
Cena: 110-265 zł/m2 + VAT

Cokół, wyoblenia

Charakterystyka: Ciągłe bez złącz połączenie posadzki i ściany. W zależności od wymagań o różnej wysokości i promieniu.
Zalety: Łatwość utrzymania czystości przy ścianach. Zabezpieczenie ścian przed brudzeniem i wnikaniem substancji znajdujących się na podłożu.
Zastosowanie: Wg. potrzeb.
Cena: 20-50 zł/m + VAT

Ściany

Charakterystyka: Wykończenie powierzchni ścian kolorową warstwą żywicy.
Zalety: Bezspoinowość, wodoszczelność, łatwość czyszczenia, wysoki standard higieny, odporność na środki chemiczne, ścieranie.
Zastosowanie: Wszędzie tam, gdzie wymagane jest zabezpieczenie ścian przed środowiskiem agresywnym, łatwość utrzymania czystości: ściany w przemyśle spożywczym, specjalnym, łaźniach, przebieralniach, wilgotne pomieszczenia przemysłowe.
Zastosowanie: Wg. potrzeb.
Cena: 20-100 zł/m2 + VAT

Ceny podane przy produktach są jedynie cenami szacunkowymi. Podane na stronie informacje nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego.